Ralstonbos op Park De Hoge Veluwe

Ralston klimaatbestendig bos in Nationale Park De Hoge Veluwe

In de verf- en schilderbranche laten we ons graag inspireren door de natuur. Bomen en het bos worden vaak gebruikt om de mooiste tinten groen te omschrijven. Maar wie nu gaat kijken zal zien dat een groen en gezond bos niet meer zo vanzelfsprekend is.

De laatste jaren hebben toenemende verzuring en klimaatverandering een grote impact gehad op onze natuur. De veranderingen gaan snel en hebben er o.a. al toe geleid dat op De Hoge Veluwe vrijwel alle fijnsparren dood zijn gegaan. Wij willen ervoor zorgen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van een mooi en duurzaam bos. Daarom gaan wij op De Hoge Veluwe 3 ha dode fijnsparren herbeplanten met klimaatbestendige bomen.

Bomen kappen en herbeplanten om CO2 te besparen. Hoe werkt dat?

Het klinkt misschien tegenstrijdig maar bomen kappen kan een goede manier zijn om CO2 te besparen. Als de fijnsparren doodgaan is het beter ze te zagen en het hout te gebruiken dan ze te laten verrotten. 

Dood hout kan namelijk geen CO2 meer opnemen en stoot juist het opgeslagen CO2 uit. De nieuwe bomen zoals de wintereik, hazelaar, winterlinde, boomhazelaar, boswilg, zoete kers, tamme kastanje, ratelpopulier, Noorse esdoorn en acacia zijn beter bestand tegen het veranderende klimaat en kunnen zo bijdragen aan CO2 opname. Zo maken we het nieuwe bos toekomstbestendig, veerkrachtig en en duurzaam.

Verschillende boomsoorten voor hogere biodiversiteit

Binnen het raster van het klimaatbestendige bos in het Park zijn 10 boomsoorten aangeplant. Er is gekozen voor verschillende soorten, omdat een gevarieerd bos doorgaans sterker is en een hogere biodiversiteit heeft. De aangeplante soorten zijn wintereik, hazelaar, winterlinde, boomhazelaar, boswilg, zoete kers, tamme kastanje, ratelpopulier, Noorse esdoorn en acacia. Deze soorten zijn beter bestand tegen warmte en droogte en bloeien op verschillende momenten, wat van belang is voor de van nectar levende insecten. Enkele soorten leveren met hun vruchten voedsel voor dieren en de meeste soorten hebben goed verteerbaar blad, zodat er een rijke strooisel laag ontstaat. Een toename van organische stof in de bodem zorgt ook dat vocht beter wordt vastgehouden.

Het Nederlandse bos zal in de toekomst een ander aanzien krijgen dan nu nog het geval is. Het gebruik van deze nieuwe soorten is een eerste stap om in te spelen op de klimaatverandering.

Balans tussen ecologie en economie

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Het speelt een cruciale rol in het Nederlandse Natuurnetwerk en is een belangrijk onderdeel van het Europese Natura2000 netwerk. Dankzij het zorgvuldige en systematische beheer, heeft het Park een grote diversiteit aan biotopen, met vele beschermde en zeldzame soorten zoals de klokjesgentiaan, de boommarter en de heidezegge. Voor verschillende soorten is het Park de laatste plek in Nederland waar zij leven. Daarnaast wordt De Hoge Veluwe ieder jaar bezocht door ongeveer 600.000 betalende bezoekers, zonder dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit.

Koninklijke Van Wijhe Verf is officieel partner van Het Nationale Park De Hoge Veluwe

De natuur van dit unieke Nederlandse natuurpark is overweldigend. De verschillende oud-Veluwse landschappen wisselen elkaar continu af. Het Park bestaat uit loof-, naald- en gemengde bossen, maar ook uit heidevelden (nat en droog), grasvlakten en stuifzandlandschappen. Urgente milieu- en klimaatproblemen vragen van ons dat we investeren in duurzame ontwikkelingen. Bij Koninklijke Van Wijhe Verf zit duurzaamheid in de genen. Wij willen ook nu proberen bij te dragen aan een betere balans tussen mens, milieu en winst. Daarom helpen wij De Hoge Veluwe om het park voor de komende generaties te kunnen behouden. Het in stand houden van dit mooie Nederlandse natuurgebied draagt bij aan een goede biodiversiteit in Nederland. Daarnaast ondersteunt de CO2 compensatie van de nieuw aangeplante bomen bij onze ambitie om onze CO2 uitstoot de komende jaren drastisch te verlagen.

Meer nieuwsartikelen

Volg Ralston op social media

Voor nieuws, advies en inspiratie

Direct contact?

+31 38 429 11 00

Ma – Vrij 08:00 – 17:00 uur

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief​.